Pływanie

Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock sp. z o.o.

 1. Termin i miejsce: 7 czerwca 2022r (wtorek) – Pływalnia JAGIELLONKA, ul. Themersonów 1
 • zbiórka - od godziny 8:15
 • weryfikacja i rozgrzewka - 8:40 – 8:55
 • zawody - 9:00
 1. Program zawodów :
 • indywidualne
 • 25 m grzbietowym - dz. lub chł. z rocznika 2012 oraz dz. lub chł. z rocznika 2011
 • 25 m dowolnym - dz. lub chł. z rocznika 2012 oraz dz. lub chł. z rocznika 2011
 • 50 m klasycznym - dz. lub chł. z rocznika 2010 oraz dz. lub chł. z rocznika 2009
 • 50 m dowolnym - dz. lub chł. z rocznika 2010 oraz dz. lub chł. z rocznika 2009
 • sztafeta mieszana - 8 x 25 m stylem dowolnym (start kolejno od najmłodszych)
 1. Uczestnictwo:
  W zawodach udział biorą zespoły ośmioosobowe (4 dziewczęta i 4 chłopców) – po jednej
  dziewczynce i jednym chłopcu z każdego rocznika od 2009 do 2012, wszyscy z jednej
  szkoły.
  W konkurencjach indywidualnych startują po jednym/nej z rocznika 2011 i 2012
  na dystansie 25m stylem grzbietowym i jednym/nej stylem dowolnym analogicznie
  z rocznika 2009 i 2010 na dystansie 50m klasycznym i dowolnym.
  Sztafeta mieszana – 8 x 25m stylem dowolnym
  Drużyna licząca w swoim składzie mniejszą liczbę zawodników niż 8 osób,
  nie będzie klasyfikowana w punktacji drużynowej.
 2. Sposób przeprowadzenia zawodów:
 • zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas
 • start do wyścigu sztafetowego następuje po gwizdku sędziego skokiem dowolnym
  ze słupka startowego, start do kolejnego odcinka od strony płytkiej basenu następuje
  z wody
 • kolejni zawodnicy/czki rozpoczynają swój odcinek sztafety dopiero po uprzednim
  dotknięciu ściany przez zawodnika kończącego swój odcinek
 • przedwczesny start powoduje doliczenie 2 sekund w konkurencjach indywidualnych oraz
  dyskwalifikację w wyścigach sztafetowych.
 1. Punktacja:
  Za zajęcie I, II i III miejsca w konkurencjach indywidualnych oraz sztafecie zawodnicy
  otrzymają medale.
  Łączną punktację drużyny stanowi suma czasów uzyskanych w konkurencjach
  indywidualnych i sztafecie.
 2. Zgłoszenia, postanowienia końcowe :
  Wypełnione, podpisane i zeskanowane imienne zgłoszenia do konkurencji
  indywidualnych na drukach /w załączeniu/ szkoły prześlą
  do dnia 6 c zerwca 2022 r. do godziny 1 3 :00
  na adres e-mail: zawody.plock@gmail.com
  Zgłoszenia po terminie nie będą przyjmowane.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.

Plac Celebry Papieskiej 1
09-400 Płock
NIP 774-323-19-01
REGON 366071611

Wykonanie strony: IT AGENCJA

Skip to content